Dit is Google's cachegeheugen van https://www.davylaureysenpartners.be/verzekeringen/zelfstandigen/bonus-plan/. Dit is een momentopname van hoe de pagina eruitzag op 3 dec 2017 01:31:54 GMT.
De huidige pagina kan in de tussentijd veranderd zijn. Meer informatie
Volledige versieTekstversieBron weergevenTip: als u uw zoekterm snel wilt vinden op deze pagina, drukt u op Ctrl+F of ⌘-F (Mac) en gebruikt u de zoekbalk.
Ideal Bonus Plan - Davy Laureys en Partners

Wij zijn 7/7 bereikbaar! Klik hier bij noodgevallen.

­
Verzekeringen voor Zelfstandigen
Ideal Bonus Plan
shutterstock_Bonusplan

Wat is een Ideal Bonus Plan ?

Het Ideal Bonus Plan is een overeenkomst waardoor de verzekeringsnemer de verzekeringscontracten, onderschreven in het kader van zijn beroepsactiviteit, kan groeperen en de premiebetaling kan spreiden zonder bijpremie én daar bovenop, in bepaalde gevallen, kan genieten van een premieteruggave!

Concreet:
-Betaal uw premies maandelijks, per kwartaal, per semester of per jaar zonder extra kosten
-Ontvang een jaarlijkse premieteruggave* op uw gebundeld verzekeringspakket in uw Bonus Plan tussen 10% en 20%.

*Voorwaarden premieteruggave:

De verzekeringnemer kan jaarlijks een bonus genieten van 10% (max. 20%) van de verdiende premie.
Het percentage van de bonus wordt vanaf het vierde berekeningsjaar na het jaar waarin de overeenkomst afgesloten wordt jaarlijks met 1% verhoogd.
Het totale bonuspercentage bedraagt maximum 20%.
De totale bonus bedraagt max. 5.000 EUR (niet geïndexeerd).

Voorwaarden voor de bonus :
De Verzekeringnemer heeft recht op een bonus indien volgende 5 voorwaarden voldaan zijn in Ideal Bonus Plan :

1. de overeenkomst bevat op 31-12 van het observatiejaar minimum 2 van volgende 4 basiswaarborgen :
Auto – Brand – Burgerlijke Aansprakelijkheid – Arbeidsongevallen

2. de verhouding schadelast over verdiende premie is kleiner of gelijk aan 30%

3. het berekende bedrag van de bonus bedraagt minimum 50 EUR

4. de basiswaarborgen zijn niet opgezegd of geschorst op de berekeningsdatum van de bonus

5. er zijn geen achterstallige premies voor de verzekeringsovereenkomsten op het moment van de uitbetaling van de bonus.

De bonus wordt in het vierde kwartaal van het berekeningsjaar gestort op het door de verzekeringnemer opgegeven rekeningnummer.

Welke verzekeringscontracten kunnen gebundeld worden ?

In een Ideal Bonus Plan kunnen nieuwe en bestaande niet-leven verzekeringscontracten voor beroepsrisico’s, onderschreven door eenzelfde verzekeringsnemer ( natuurlijke of rechtspersoon ) opgenomen worden.

De opgenomen verzekeringscontracten moeten bemiddeld worden via één tussenpersoon. Indien een verzekeringscontract overgedragen wordt aan een andere tussenpersoon, maakt het betrokken contract met onmiddellijke ingang geen deel meer uit van het Ideal Bonus Plan.

De verzekeringsnemer bepaalt welke verzekeringscontracten hij in het Ideal Bonus Plan wenst op te nemen.

Minimumvoorwaarde van de overeenkomst Ideal Bonus Plan

Het Ideal Bonus Plan dient minstens twee basiswaarborgen te omvatten van verschillende takken :

  • Auto
  • Brand
  • Burgerlijke Aansprakelijkheid
  • Arbeidsongevallen

Voordelen

  • Gratis premiesplitsing vanaf twee waarborgen
  • Premie teruggave ( Bonus )

Voor advies op maat kan u ons hier steeds bereiken.