Dit is Google's cachegeheugen van https://www.davylaureysenpartners.be/verzekeringen/zelfstandigen/ba-uitbating/. Dit is een momentopname van hoe de pagina eruitzag op 22 nov 2017 05:09:28 GMT.
De huidige pagina kan in de tussentijd veranderd zijn. Meer informatie
Volledige versieTekstversieBron weergevenTip: als u uw zoekterm snel wilt vinden op deze pagina, drukt u op Ctrl+F of ⌘-F (Mac) en gebruikt u de zoekbalk.
BA Uitbating - Davy Laureys en Partners

Wij zijn 7/7 bereikbaar! Klik hier bij noodgevallen.

­
Verzekeringen voor Zelfstandigen
BA Uitbating

B. A. Uitbating : de verzekering die schade aan derden dekt in het kader van de omschreven activiteit ( beroepsmatig )

Voorwerp van de waarborg

De maatschappij waarborgt de verzekerde tegen de geldelijke gevolgen van zijn burgerlijke aansprakelijkheid wegens schade aan derden toegebracht in het kader van de in de bijzondere voorwaarden omschreven activiteit en tijdens het uitvoeren ervan, voor zover de schade zich binnen de looptijd van deze waarborg voordeed.

Verzekeringsgebied

De waarborg geldt over de hele wereld voor zover het gaat om schadegevallen die betrekking hebben op activiteiten van een in België gevestigde exploitatie.

Bedragen

De waarborg wordt verleend, per schadegeval, tot beloop van de in de bijzondere voorwaarden vermelde bedragen, na aftrek van de vrijstelling.

Voor advies op maat kan u ons hier steeds bereiken.

Wij zijn sterk in
  • 24/24 bereikbaar
  • Dienstverlening aan huis !
  • Persoonlijk contact
  • Eigen schadebeheer
Testimonial
De Pechbijstand van P&V Verzekeringen geldt voor Binnen – en Buitenland voor een spotpremie !