Dit is Google's cachegeheugen van https://www.davylaureysenpartners.be/verzekeringen/particulieren/family-plan/. Dit is een momentopname van hoe de pagina eruitzag op 24 nov 2017 11:29:59 GMT.
De huidige pagina kan in de tussentijd veranderd zijn. Meer informatie
Volledige versieTekstversieBron weergevenTip: als u uw zoekterm snel wilt vinden op deze pagina, drukt u op Ctrl+F of ⌘-F (Mac) en gebruikt u de zoekbalk.
Ideal Family Plan - Davy Laureys en Partners

Wij zijn 7/7 bereikbaar! Klik hier bij noodgevallen.

­
Verzekeringen voor Particulieren
Ideal Family Plan
shutterstock_Ideal Family Plan

Wat is Ideal Family Plan ?

Ideal Family Plan is een overeenkomst waardoor de verzekeringsnemer de verzekeringscontracten onderschreven voor particuliere risico’s kan groeperen en de premiebetaling kan spreiden zonder bijpremie.

Welke verzekeringscontracten kunnen gegroepeerd worden ?

In Ideal Family Plan kunnen nieuwe en bestaande niet-leven verzekeringscontracten voor particuliere risico’s, onderschreven door natuurlijke personen die met de verzekeringnemer in gezinsverband samenwonen op het zelfde adres, gegroepeerd worden.

De gegroepeerde verzekeringscontracten moeten bemiddeld worden via één tussenpersoon. Indien een verzekeringscontract overgedragen wordt aan een andere tussenpersoon, maakt het betrokken contract met onmiddellijke ingang geen deel meer uit van het Ideal Family Plan.

De verzekeringsnemer bepaalt welke verzekeringscontracten hij in het Ideal Family Plan wenst te groeperen.

Minimumvoorwaarde van de overeenkomst Ideal Family Plan

Het Ideal Family Plan dient minstens twee basiswaarborgen te omvatten van verschillen takken :

 

  • Auto ( personenwagen of lichte vrachtwagen < 3.5 T )
  • Brand ( woning, kantoor of vrij beroep )
  • Burgerlijke aansprakelijkheid privé-leven

Voor advies op maat kan u ons hier steeds bereiken.