Wij zijn 7/7 bereikbaar! Klik hier bij noodgevallen.

­
Sparen & Beleggen voor Zelfstandigen
VAPZ : het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen
shutterstock_Pension

De voordeligste pensioenspaarformule voor zelfstandigen

Als zelfstandige zorgt u best zelf voor een extra pensioen. Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is hiervoor de ideale manier. Uw gespaarde geld brengt intrest op, u betaalt minder belastingen, u bespaart op uw sociale bijdragen én op pensioenleeftijd hebt u een mooie aanvulling op uw pensioen. Eenvoudig en veilig.

VAPZ

Hoe werkt het ?

U zet elk jaar een som opzij

U kiest zelf hoeveel u spaart. U moet enkel rekening houden met de wettelijke grenzen: minstens 100 euro en maximum 8,17% van uw netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar geleden met een plafond van 3.027,09 euro (in 2015). Voor een Sociaal VAPZ kunt u maximum 9,4 % sparen met een plafond van 3.482,82 euro.

U mag zelf kiezen voor maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse stortingen

Uw premie mag ook elk jaar herbekeken worden in functie van uw situatie op dat moment.

Fiscaal voordeel : u recupereert tot meer dan 50% van uw premies

De premies die u opzij zet, mag u voor 100% inbrengen als beroepskost op de bovenste belastingschijf. Dat wil zeggen dat u aan het einde van het jaar meteen tot de helft van uw premie terugkrijgt als korting op uw belastingen.

Sociaal voordeel : u recupereert tot meer dan 20% van uw premies

Uw driemaandelijkse sociale bijdragen worden berekend op uw inkomsten. Omdat u elk jaar opnieuw uw VAPZ-premies mag aftrekken van uw beroepskosten, gaan ook uw sociale bijdragen flink omlaag*. Zo recupereert u tot meer dan 20% van uw VAPZ-premie. Voor starters kan de besparing zelfs oplopen tot meer dan 40%.

* Uiterlijk op het moment van regularisatie van uw sociale bijdragen.

U betaalt bijna geen belastingen op het einde van de rit

Op uw pensioenleeftijd hebt u recht op uw gewaarborgde pensioenkapitaal. Dat gewaarborgde kapitaal wordt belast volgens het fiscaal gunstige systeem van de fictieve rente. In dat systeem voegt u elk jaar een klein deel van uw pensioenkapitaal bij uw belastbaar inkomen, zodat u een heel beperkte jaarlijkse belasting betaalt in plaats van een eenmalig grote som. Afhankelijk van uw leeftijd moet u 3,5% tot 5% van uw pensioenkapitaal aangeven aan de belastingen.

Op het eindkapitaal is een RIZIV-bijdrage (3,55%) en een solidariteitsbijdrage (0% tot 2%) verschuldigd. Die wordt door P&V Verzekeringen ingehouden en doorgestort naar de bevoegde instanties.

Samengevat: u recupereert meteen al tot 70% van uw gespaarde premie via uw belastingaftrek en uw lagere sociale bijdragen. Geen enkele andere pensioenformule is zo interessant !

Sociaal VAPZ

U kunt ook kiezen voor een Sociaal VAPZ. Dan reserveren we een deel van uw premies voor solidariteitswaarborgen. Die beschermen u en uw gezin tegen arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Het Sociaal VAPZ volgt exact dezelfde principes als het gewoon VAPZ. Er zijn echter twee fundamentele verschillen.

1. Uw maximumpremie ligt hoger

U kunt 9,40% van uw inkomen opzijzetten in de plaats van 8,17% (met een plafond van 3.482,82 euro).

2. Uw dekking is uitgebreider

10% van uw premie gaat naar een solidariteitsfonds. Dat geeft u extra bescherming.

VAPZ2

Voor advies op maat kan u ons hier steeds bereiken.