Pensioensparen (fiscaal) - Davy Laureys en Partners

Wij zijn 7/7 bereikbaar! Klik hier bij noodgevallen.

­
Sparen & Beleggen voor Zelfstandigen
Pensioensparen (fiscaal)
shutterstock_Pension

De pensioenspaarverzekering: fiscaal sparen voor een aanvullend pensioen

Uw pensioen voorbereiden met P&V Pensioensparen

Pensioensparen

Hoe werkt het?

U bouwt een mooi aanvullend pensioen op

Met P&V Pensioensparen stort u naar keuze maandelijks of jaarlijks een bedrag. Zo bouwt u een mooi pensioenkapitaal op. Op de gestorte premies krijgt u gegarandeerde intresten*, die op hun beurt ook weer intresten opbrengen. Zo groeit uw pensioenkapitaal elk jaar aan. Bovendien is het gespaarde bedrag 100% beschermd.

*De rentevoet voor toekomstige stortingen kan wijzigen tijdens de looptijd van het contract, zowel naar beneden als naar boven.

De fiscus beloont uw spaarinspanningen

U mag jaarlijks maximum 940 euro storten in een contract Pensioensparen. Op het gestorte bedrag geniet u een belastingvermindering van maar liefst 30% (verhoogd met de gemeentebelasting)*. Stel dat u 940 euro stort, dan krijgt u 282 euro terug bij de volgende belastingaanslag.

* indien aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. De fiscale behandeling kan in de toekomst onderhevig zijn aan wijzigingen.

Voor advies op maat kan u ons hier steeds bereiken.