Wij zijn 7/7 bereikbaar! Klik hier bij noodgevallen.

­
Sparen en beleggen voor Zelfstandigen
Groepsverzekering werknemers
Groepsverzekering

Groepsverzekering ( Employee Benefits )

Extralegaal voordeel voor uw werknemers

Met een groepsverzekering spaart u voor het aanvullend pensioen van uw werknemers. Zowel voor u als voor uw werknemers is het een interessant alternatief voor een loonsverhoging. Een groepsverzekering is een van de belangrijkste extralegale voordelen voor uw werknemers.

Groepsverzekering 2

Verdere verduidelijking

Jaarpremie

Voor elke medewerker zet u als werkgever jaarlijks een bedrag opzij. Die premie kan een percentage van het loon zijn of een forfaitair bedrag. Jaar na jaar bouwt u met deze premies een aanvullend pensioen op. Zo krijgen uw werknemers een mooi extralegaal voordeel.

Voor wie ?

U sluit een groepsverzekering af voor al uw werknemers, of voor een bepaalde categorie van uw werknemers. Bijvoorbeeld voor alle commerciƫle medewerkers. U hoeft geen minimum aantal medewerkers in dienst te hebben om een groepsverzekering af te kunnen sluiten.

Pensioenfiche

De pensioenfiche toont uw werknemers heel gedetailleerd hoe het aanvullend pensioen eraan toe is. De pensioenfiche zoomt in op de verzekerde waarborgen en de financiering.

Aanvullend pensioen

In ruil voor uw premie krijgt uw werknemer, na afhouding van de wettelijke verplichte inhoudingen, een aanvullend pensioenkapitaal als hij op pensioen gaat. Als hij dat wenst, kan uw werknemer ook vragen om uitbetaald te worden via een maandelijkse rente.

Uw werknemer kan op zijn groepsverzekeringscontract een voorschot nemen om te investeren in vastgoed in een Europees land. Hij kan zijn groepsverzekering ook in pand geven bij het aangaan van een hypothecaire lening.

Kapitaal bij overlijden

Overlijdt uw werknemer voor zijn pensioenleeftijd dan krijgen de nabestaanden van uw werknemer een kapitaal uitgekeerd. Deze waarborg zorgt ervoor dat zijn gezin niet in de kou blijft staan.

Uw werknemer krijgt een vervangingsinkomen als hij arbeidsongeschikt wordt

Wanneer uw werknemer arbeidsongeschikt wordt door een ziekte of een ongeval, voorziet P&V Verzekeringen een aanvullend vervangingsinkomen in de vorm van een maandelijkse rente.

P&V Verzekeringen betaalt de premie als uw werknemer arbeidsongeschikt wordt

Is uw medewerker langere tijd afwezig door ziekte of een ongeval? Dan neemt P&V Verzekeringen de verdere betaling van de premies over.

Nabestaanden van de werknemer krijgen een extra kapitaal als uw werknemer overlijdt door een ongeval

Wanneer een werknemer overlijdt door een ongeval, keert P&V Verzekeringen een extra kapitaal uit aan zijn nabestaanden.

Voor advies op maat kan u ons hier steeds bereiken.