Wij zijn 7/7 bereikbaar! Klik hier bij noodgevallen.

­
Sparen & Beleggen voor Zelfstandigen
Bedrijfsleiderverzekering - de I.P.T.-verzekering van P&V Verzekeringen
shutterstock_Bedrijfsleiderverzekering

Sparen voor uw pensioen via de vennootschap

Het is niet altijd vanzelfsprekend om maandelijks wat extra opzij te leggen voor uw pensioen. Bent u echter een zaakvoerder, directeur of bestuurder die onder het statuut van zelfstandige werkt, dan kunt u uw vennootschap laten sparen voor uw pensioen. En dat via de individuele pensioentoezegging (IPT), het Leader Plan van P&V Verzekeringen. Voor uw bedrijf zijn de gestorte premies aftrekbaar als beroepskosten. En u hebt op pensioenleeftijd een mooi spaarpotje opgebouwd.

IPT

Hoe werkt het ?

Uw vennootschap spaart voor uw pensioen

Met een individuele pensioentoezegging (IPT) zoals het Leader Plan van P&V Verzekeringen betaalt uw vennootschap voor uw pensioen. Zo kunt u uw levensstandaard behouden als u met pensioen gaat. U beslist over de grootte van de premie. En uw vennootschap betaalt minder belastingen, want het kan alle premies fiscaal aftrekken. Op voorwaarde dat de 80%-regel wordt nageleefd.

De 80%-regel

De 80%-regel houdt in dat uw totale pensioen niet hoger mag zijn dan 80% van uw laatste bruto jaarloon. Voor de berekening van dat totale pensioen worden uw wettelijk pensioen en al uw extralegale sommen (VAPZ, IPT en groepsverzekering) samengeteld.

Wanneer u de 80%-regel niet naleeft, verliest uw vennootschap een groot stuk van de fiscale voordelen van uw pensioenplan. In dat geval verwerpt de fiscus namelijk de belastingaftrek voor de premies die uw pensioen boven dat plafond tillen.

U krijgt het pensioenkapitaal

Met het P&V Leader Plan stort uw vennootschap maandelijks of jaarlijks een premie en dit tot aan de einddatum van het contract. Op de gestorte premies krijgt u gegarandeerde intresten*, die op hun beurt ook weer intresten opbrengen. Uw kapitaal groeit zo elk jaar aan en is 100% beschermd.

Op de einddatum van het contract, in principe wanneer u met pensioen gaat, ontvangt u rechtstreeks van P&V Verzekeringen het gespaarde bedrag. Niet uw vennootschap. U bent dus zeker dat het geld echt op uw rekening terechtkomt. Zelfs wanneer uw vennootschap failliet zou gaan, ontvangt u persoonlijk de volledige som.

*De rentevoet voor toekomstige stortingen kan wijzigen tijdens de looptijd van het contract, zowel naar beneden als naar boven.

Uw nabestaanden ontvangen een bedrag bij overlijden

Overlijdt u voor uw pensioenleeftijd, dan is het geld voor uw nabestaanden, niet voor de vennootschap. U kunt er bovendien voor kiezen om een extra kapitaal bij overlijden te laten verzekeren ten voordele van uw nabestaanden. Zo biedt u financiële bescherming aan uw gezin bij overlijden.

U betaalt een beperkt bedrag aan belastingen op uw pensioenkapitaal

Zolang u werkt, heeft het P&V Leader Plan geen enkele invloed op uw belastingen. Gaat u met pensioen dan betaalt u een belasting op het bedrag dat u ontvangt. Dat varieert naargelang uw leeftijd, van 20% (als u het geld opneemt op 60 jaar) tot 16,5% (bij een opname vanaf 63 jaar). Stopt u pas op uw 65ste met werken en neemt u dan uw wettelijk pensioen op, dan betaalt u slechts 10% belasting.

Bijkomende waarborgen

Afhankelijk van de formule die u kiest, kunt u bijkomende waarborgen afsluiten.

Overlijden

Overlijdt u tijdens de looptijd van het contract, dan ontvangen uw nabestaanden in ieder geval het tot dan toe opgebouwde spaarbedrag. Wilt u uw geliefden met wat meer achterlaten, dan kunt u bij P&V Verzekeringen een waarborg overlijden afsluiten. Uw P&V agent overloopt met u de diverse mogelijkheden en geeft u advies over de hoogte van het bedrag dat u best bijkomend verzekert.

Arbeidsongeschiktheid

Bent u tijdelijk arbeidsongeschikt, na een ongeval of door een langdurige ziekte, dan kan dat na een tijdje financieel zwaar beginnen wegen. En misschien wordt het moeilijk om uw maandelijkse premies te blijven storten in uw contract Leader Plan. Maar ook andere vaste maandelijkse kosten wegen dan extra zwaar door op uw beperkte budget.

Kiest u voor de waarborg arbeidsongeschiktheid, dan betaalt P&V Verzekeringen uw premies verder tijdens uw periode van arbeidsongeschiktheid. Zo wordt uw pensioenkapitaal zonder onderbreking verder opgebouwd. Daarnaast kunt u ook maandelijks een extra uitkering ontvangen bovenop de ziekte-uitkering van het Belgische Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Voor advies op maat kan u ons hier steeds bereiken.